صدای سوز دارش توی هدفون ِ تازه ام (که چقدر هم دوستش دارم) مدام تکرار می شود. آهنگ دو دقیقه و چهل و پنج ثانیه ای را حدودا ً سی دقیقه است ک بی وقفه گوش می دهم. و لذت می برم از این صدا ک همه چیزش به جاست. تحریرهای زیبایی شنیدم. زیبا و منحصر به فرد. اوج ِ آهنگ را بسیار بیشتر از بقیه قسمت ها می پسندم. گوش دهید باران را ..


گره خورد به: معرفی آهنگ
 ۹۱/۱۲/۲۶      |